Slovak EnglishUkrainian
Vianočný les

Vianočný les

1/12 – 15/12

Primaciálne námestie

Obľúbený Vianočný les nájdete na Primaciálnom námestí. Deti z bratislavských škôl už po šiestykrát ozdobia vianočné stromčeky vlastnoručne vyrobenými ozdobami z prírodných materiálov.   

Do projektu Vianočný les sa zapája 31 základných, umeleckých i špeciálnych škôl z desiatich mestských častí.  

Od 2. do 12. decembra môže verejnosť hlasovať o najčarovnejšie vyzdobený vianočný stromček. Hlasovanie prebehne na facebookovej stránke BKIS a prvé tri školy odmeníme.  

Všetky vianočné stromčeky poputujú na správne miesta – do charitatívnych organizácií, domovov sociálnych služieb, združení pre ľudí bez domova a do rodín, pre ktorých je kúpa stromčeka finančne nedostupná.  

Ak máte vo svojom okolí niekoho, komu by ste chceli darovaním stromčeka pomôcť a potešiť, vyplňte tento FORMULÁR.

Vianočné stromčeky aj tento rok darovala spoločnosť BAUHAUS. Odborným garantom projektu je ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby). 

Zapojeným školám ďakujeme za ich krásne vyzdobené stromčeky a vytvorenie čarovnej vianočnej atmosféry pre všetkých:

 

Základná škola Sokolíková 
Spojená škola Tilgnerova 14 
Základná škola Žitavská 
Základná škola s materskou školou Česká 
Základná škola s materskou školou Odborárska 2 
Základná škola s materskou školou Za kasárňou 
Základná škola Dudova 
Základná škola Gessayova 
Základná škola Holíčska 
Základná škola Pankúchova 4 
Základná škola Tupolevova 
Základná škola Tbiliská 
Základná škola s materskou školou Vývojová 
Základná škola Medzilaborecká 11 
Základná škola Nevädzová 
Základná škola Ostredková 14 
Základná škola Hlboká cesta 
Základná škola Mudroňova 
Základná škola Vazovova 
Základná škola s materskou školou Malokarpatské námestie 
Základná škola Karloveská 61 

ZUŠ, CVČ 

Základná umelecká škola Exnárová  
Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera 
Základná umelecká škola Vrbenského 
Centrum voľného času Rača, Hlinícka 3  
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa 
Základná umelecká škola Františka Oswalda 
Súkromná základná umelecká škola Prokofievova 

Špeciálne ZŠ  

Špeciálna Základná škola s materskou školou, Karpatská 1 
Špeciálna Základná škola, Nevädzová 3 
Špeciálna Základná škola, Dúbravská cesta 1