Slovak EnglishUkrainian

Vianočný Hlavný trh

24. nov – 22. dec
Františkanske námestie
14:00 – 16:00

Na Vianočnom Hlavnom trhu na vás čaká pestrá ponuka vianočných špecialít slovenskej a medzinárodnej kuchyne, veľký výber vianočných darčekov, aj stánky neziskových organizácií. Adventný čas vám spríjemní bohatý kultúrny program každý štvrtok až nedeľu na Františkánskom námestí. 

Otváracie hodiny Vianočného Hlavného trhu sú od 10:00 – 22:00. Stánky s darčekmi a neziskových organizácií sú otvorené od 10:00 – 20:00. Kompletný prehľad kultúrnych podujatí na Františkánskom námestí si môžete pozrieť v slovenskej aj anglickej verzii.

Bezkontaktné platby pre dobrú vec

Náš partner, Slovenská sporiteľňa, opäť prináša na trh inovatívnu službu GoodPay, vďaka ktorej môžete nielen pohodlne a bezpečne platiť bezkontaktne, ale tiež prispieť na dobrú vec. Za 15 tisíc bezkontaktných platieb na Vianočnom Hlavnom trhu venuje Nadácia Slovenskej sporiteľne sumu 5 tisíc eur na podporu práce s mládežou s cieľom vytvoriť bezpečnejšie mesto pre mladých ľudí. Rovným dielom si finančný príspevok rozdelia dve organizácie – Mládež Ulice a Iniciatíva Inakosť

Ekologický trh  

Na trhu používame kompostovateľný riad a vratné poháre. V areáli sú umiestnené dve triediace stanice so všetkými potrebnými informáciami k zodpovednému triedeniu. K dispozícii je aj vyškolený personál, ktorý vám pomôže so správnym separovaním odpadkov. 

Ak na trh prídete s vlastnými zálohovateľnými obalmi (fľašami), ktoré v rámci trhov nebudú v predaji, môžete ich zaniesť do triediacej stanice. Vyzbierané finančné prostriedky využije OZ Vagus na pomoc ľuďom bez domova.   

V areáli trhov sme osadili zberné nádoby na cigaretové ohorky. V bezpečnej vzdialenosti od hlavných trás nájdete popolníky, ktoré okrem praktického využitia vzdelávajú fajčiarov, aby svoje ohorky nehádzali na zem. Ich rozklad môže trvať až 15 rokov.

Popolníky sú naviazané na recyklačný projekt EcoButt, ktorý inovatívnym spôsobom dokáže ohorky zrecyklovať a opraviť z nich cesty na Slovensku.

Vratné poháre  

Pri kúpe akéhokoľvek nápoja zaplatíte zálohu 2 eurá za vratný pohár. Pohár môžete vrátiť v ktoromkoľvek stánku, ktorý predáva rozlievané nápoje. Po zatvorení stánkov o 22:00 môžete vrátiť poháre v označenom stánku do 22:30 alebo v iný deň. 

Toalety

Na Vianočnom Hlavnom trhu sú pre vás k dispozícií bezplatné toalety:

  • mobilné splachovacie toalety na Františkánskom námestí umiestnené za pódiom
  • verejné toalety na Primaciálnom námestí za budovou Magistrátu, oproti vjazdu do podzemnej garáže Centrum na Uršulínskej ulici.

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne a spoločne s nami sa staráte o čistou mesta využívaním verejných WC.

Bezpečnosť

Bezpečnosť návštevníčok a návštevníkov počas celého trvania Vianočného Hlavného trhu je pre nás nesmierne dôležitá. Prosíme vás, aby ste sa správali zodpovedne ku svojmu okoliu aj k ostatným. Ak budete svedkami nevhodného správania alebo ohrozenia, bezodkladne upovedomte zástupcu organizátorov alebo bezpečnostné zložky.    

Súčasťou Vianočného Hlavného trhu budú aj dezinfekčné stanice. Prosíme vás o dodržiavanie bezpečnostných opatrení. 

V prípade ohrozenia rešpektujte pokyny záchranárskych zložiek. Ak zaznie hlásenie, dodržiavajte inštrukcie. 

Upozorňujeme návštevníčky a návštevníkov, že v počas podujatí môže byť vyhotovený fotografický a/alebo video záznam za účelom propagácie podujatí a činnosti BKIS. Viac info na www.bkis.sk v časti Spracovanie osobných údajov.